Courtesy :    Igor White

Courtesy: Igor White

ST LOUIS BLUES

Artist: Unknown

Composer: W. C. Handy

Lyrics: W. C. Handy

 

Thanks to Igor White 'Buhjm'